Wybrać hotel

Kaunas Sale konferencyjne Sala Kominkowa

Sala Kominkowa (Židinio) w Kownie

Nieduża sala o wysokich sufitach. Ściany Sali zdobią obrazy słynnych malarzy litewskich